Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony osób i mienia Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie; znak sprawy O.232-1/17

W dniu 10.02.2017r. o godz. 13:00 dokonano otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert przewodniczący Komisji Przetargowej podał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 809 486,57 zł brutto.

W postępowaniu wpłynęły cztery oferty. Stwierdzono, że wszystkie koperty zostały prawidłowo opisane, były zabezpieczone przed otwarciem, oraz nie nosiły śladów otwierania.

Informację o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z podaniem oferowanej kwoty zgodnie z „Formularzem ofertowym” zawiera poniższe zestawienie:

 

  • Oferta nr 1: Konsorcjum firm: Konsalnet Ochrona sp. z o.o. (lider), ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa, Konsalnet Security sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa – cena oferty – 753 543,36 zł brutto

  • Oferta nr 2: Konsorcjum firm: Basma Security Sp. z o.o., ul. Prymasa Tysiąclecia 60/62, 01-424 Warszawa, Cerber Security Sp. z o.o., ul. Wolska 84/86, 01-141 Warszawa; Solid Security Sp. z o.o. , ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa – cena oferty: 642 112,52 zł brutto

  • Oferta nr 3: Bako Ochrona Sp. z o.o., ul. Krzemionki 4, 20-314 Lublin – cena oferty: 640 573,42 zł brutto

  • Oferta nr 4: Konsorcjum firm: ISP Security Partner Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław; IPSP Security Partner Sp. z o.o. Sp.k., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław; Impel Security Polska Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław; Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. Sp. K., Ślężna 118, 53-111 Wrocław; Impel Monitorig Sp. z o.o. Sp. K., Ślężna 118, 53-111 Wrocław; ITM Poland S.A. ul. Kostrzyńska 3, 65-127 Zielona Góra – cena oferty 662 120,82 zł brutto.