EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA

 

Muzeum Wsi Lubelskiej

regionalnym koordynatorem

EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA 2017

www.edd.nid.pl 

 


 

 Europejskie Dni Dziedzictwa odbędą się w dniach 09-10 i 16-17 września 2017

 

O EDD

 

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Imprezy skierowane są do bardzo szerokiej i różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje im wymiar uniwersalny. Właśnie takie inicjatywy sprawiają, że idea EDD zyskuje nowych zwolenników, stając się tym samym najważniejszym wydarzeniem kulturalnym Starego Kontynentu. Z każdym rokiem imprezy organizowane w ramach EDD zyskują na popularności.

W obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa uczestniczą wszystkie państwa-członkowie Rady Europy, w tym Polska, która włączyła się do tej akcji w 1993 roku. Co roku we wrześniu organizatorzy udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności zabytki i miejsca kultury, przygotowują festyny, jarmarki, imprezy plenerowe, inscenizacje, turnieje rycerskie, wystawy, odczyty naukowe, konkursy, spotkania z twórcami kultury i wiele innych imprez o różnorodnym charakterze, skierowanych do różnych grup społecznych i wiekowych. Dzięki temu obywatele państw uczestniczących w EDD mają doskonałą okazję do poznania dorobku kulturowego regionu, który zamieszkują.

 

 

TEMAT

 

„Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”

 

 

Poprzez tak sformułowany temat będziemy chcieli pokazać krajobraz, jako zapis działalności pokoleń naszych przodków. Różne historie i tradycje, z których przez wieki tkany jest krajobraz kulturowy wiążący to co ludzkie z naturalnym środowiskiem przyrodniczym. Zachęcimy do odczytania wielowarstwowych treści przekazywanych przez jego poszczególne składniki i ich wzajemne relacje. Bo krajobraz kulturowy sam z siebie nie powstał, to obecność człowieka, jego wiedza, wrażliwość i zmienianie przestrzeni w miejsce, którego istotę spróbujemy podczas EDD „odczytać”.

 

Będziemy chcieli pokazać jaki jest krajobraz naszego dziedzictwa: piękno dużych miast, malowniczość wsi oraz wszystko to, co zawiera w sobie to pojęcie. Poprzez zabawę i edukację pokażemy jak się zmieniał, jak powstawały i kształtowały się miasta. 

 

Będziemy chcieli zwrócić uwagę mieszkańców małych miast  i dużych aglomeracji na potrzebę uporządkowania przestrzeni, zachowanie ładu, aby przekazać kolejnym pokoleniom krajobraz zapisany treściami świadczącymi

o wielowiekowej historii i szacunku dla człowieka oraz środowiska, budzącymi silne poczucie identyfikacji i dumy.

 

[źródło:  http://edd.nid.pl/page/news?id=40&title=EDD-2017-Krajobraz-dziedzictwa-dziedzictwo-krajobrazu]

 

DLA ORGANIZATORÓW

 

Zasady organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa:

 

• EDD odbywają się podczas wrześniowych weekendów. [09-10 i 16- 17 września 2017 roku]

• EDD umożliwiają szerokiej publiczności dostęp do zabytków, które na co dzień są dla niej niedostępne.

• Dostęp do tych miejsc powinien być bezpłatny.

• Organizatorzy powinni przygotować program dla szerokiej publiczności, w tym dla dzieci i młodzieży.

• W programie EDD powinny znaleźć się wystawy, wykłady, koncerty, imprezy plenerowe itp.

• Wszystkie kraje uczestniczące w obchodach używają oficjalnej nazwy: Europejskie Dni Dziedzictwa.

• Logo EDD powinno pojawić się na wszystkich materiałach promocyjnych.

• Miejsca udostępnione w ramach EDD powinny być oznakowane oficjalną flagą EDD

 

 

Szczegółowy program i wyszukiwarka wydarzeń znajduje się na stronie: www.edd.nid.pl

 

WSTĘP BEZPŁATNY na wszystkie wydarzenia.

 

Lista miejscowości w województwie lubelskim, w których odbywają się wydarzenia z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa:

 

BORKI

 

Szybuje wzrok za kluczem czapli

10 września

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej

 

CIECIERZYN

 

Lasy Kozłowieckie wczoraj i dziś

15 września

Organizator: Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie

 

GOŁĄB

 

Magia Gołębia

15-17 września

Organizatorzy: GOK w Puławach z/s w Gołębiu,

Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Gołębiu,

Parafia Rzymskokatolicka w Gołębiu

 

GOŚCIERADÓW

 

Krajobraz dziedzictwa gminy Gościeradów

10 września / Źródliska w Łanach

Organizator: Stowarzyszenie Promocji

i Rozwoju Gminy Gościeradów

 

HRUD

 

Lecą paździory

10 września

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska

 

KOZŁÓWKA

 

Land Art Park Kozłówka – Lubartów

9-10 września

Organizatorzy: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Fundacja Trzy Talenty

 

KRASIENIN

 

Stąd nasz ród…

14 września

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie

 

LUBLIN

 

Folklor wsi lubelskiej – wystawa fotografii Zofii Borzdyńskiej

8-18 września

Organizator: Filia nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego

 

Majdanek – krajobraz historyczny na przestrzeni lat

9, 16 września

Organizator: Państwowe Muzeum na Majdanku

 

Europejskie Dni Dziedzictwa w Muzeum Lubelskim

9-10 września

Organizator: Muzeum Lubelskie w Lublinie

 

Lublin z Czwartku

9 września-1 października

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie

 

NIEDRZWICA

 

Niedrzwicki krajobraz artystyczny

10 września

Organizator: GOKSiR w Niedrzwicy Dużej

 

PUŁAWY

 

Krajobraz dziedzictwa Puław

6, 21-22 września

Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN

 

Na tropie dawnego krajobrazu Puław

9-16 września

Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. F.D. Kniaźnina w Puławach

 

Dziedzictwo kulturowe Puław

11 – 12 września

Krajobrazy mojego miasta / BM w Puławach filia nr 2

Czytanie krajobrazu / BM w Puławach filia nr 5

12 września

Krajobraz dziedzictwa Puław / BM w Puławach

14 września

Dziedzictwo kulturowe Świątyni Sybilli / BM w Puławach

Krajobraz dziedzictwa Puław/ BM w Puławach

Zabytek w krajobrazie / BM w Puławach filia nr 3

14-15 września

Zabytki Puław / BM w Puławach filia nr 4

15 września

Kartki z dziejów Puław / BM w Puławach filia nr 4

Organizator: Biblioteka Miejska w Puławach

 

ROKITNO

 

Gmina Rokitno – moja mała ojczyzna            

9-10 września

Organizator: Gimnazjum w Rokitnie

 

WOLA OSOWIŃSKA

 

Pod zielonym dębem

16 września

Organizator: Grupa Wokalna „Siew”

 

ZAMOŚĆ

 

Roztoczański Park Narodowy – dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe

1-30 września

Organizator: Książnica Zamojska im. S.K. Zamoyskiego

 

ŻMIJOWISKA

 

Słowiańskie Babie Lato

10 września

Organizator: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym – Oddział Grodzisko Żmijowiska

 

 

Organizatorzy wyróżnieni w 2017 r.:

Renata Marcinko, Marzenna Syty (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej)

Jolanta Zając (Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej)

Małgorzata Berlińska (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. F.D. Kniaźnina w Puławach)

Weronika Pylak (Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej)

Izabela Smogorzewska (Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej)

 

W dniu 17 listopada br. w Opolu odbyła się uroczysta gala, podczas której dokonano podsumowania 25. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Tegoroczny bilans EDD to 240 tys. odwiedzających, ponad 2300 miejsc wydarzeń i miejsc kulturalnych w całej Polsce.

Spośród organizatorów pochodzących z woj. lubelskiego wyróżnienia odebrały p. Renata Marcinko i p. Marzenna Syty (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach).

 

 

Hasło Europejskich Dni Dziedzictwa w 2018 roku będzie brzmiało: „Niepodległa dla wszystkich”.

 

 

KONTAKT:

Agata Kozak

Dział Promocji

Muzeum Wsi Lubelskiej

tel.: 81 533-85-13

edd@skansen.lublin.pl