logo portaly facebook

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA

 

Muzeum Wsi Lubelskiej

regionalnym koordynatorem

EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA 2017

www.edd.nid.pl 

 


 

 Europejskie Dni Dziedzictwa odbędą się w dniach 09-10 i 16-17 września 2017

 

O EDD

 

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Imprezy skierowane są do bardzo szerokiej i różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje im wymiar uniwersalny. Właśnie takie inicjatywy sprawiają, że idea EDD zyskuje nowych zwolenników, stając się tym samym najważniejszym wydarzeniem kulturalnym Starego Kontynentu. Z każdym rokiem imprezy organizowane w ramach EDD zyskują na popularności.

W obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa uczestniczą wszystkie państwa-członkowie Rady Europy, w tym Polska, która włączyła się do tej akcji w 1993 roku. Co roku we wrześniu organizatorzy udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności zabytki i miejsca kultury, przygotowują festyny, jarmarki, imprezy plenerowe, inscenizacje, turnieje rycerskie, wystawy, odczyty naukowe, konkursy, spotkania z twórcami kultury i wiele innych imprez o różnorodnym charakterze, skierowanych do różnych grup społecznych i wiekowych. Dzięki temu obywatele państw uczestniczących w EDD mają doskonałą okazję do poznania dorobku kulturowego regionu, który zamieszkują.

 

 

TEMAT

 

„Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”

 

Poprzez tak sformułowany temat będziemy chcieli pokazać krajobraz, jako zapis działalności pokoleń naszych przodków. Różne historie i tradycje, z których przez wieki tkany jest krajobraz kulturowy wiążący to co ludzkie z naturalnym środowiskiem przyrodniczym. Zachęcimy do odczytania wielowarstwowych treści przekazywanych przez jego poszczególne składniki i ich wzajemne relacje. Bo krajobraz kulturowy sam z siebie nie powstał, to obecność człowieka, jego wiedza, wrażliwość i zmienianie przestrzeni w miejsce, którego istotę spróbujemy podczas EDD „odczytać”.

 

Będziemy chcieli pokazać jaki jest krajobraz naszego dziedzictwa: piękno dużych miast, malowniczość wsi oraz wszystko to, co zawiera w sobie to pojęcie. Poprzez zabawę i edukację pokażemy jak się zmieniał, jak powstawały i kształtowały się miasta. 

 

Będziemy chcieli zwrócić uwagę mieszkańców małych miast  i dużych aglomeracji na potrzebę uporządkowania przestrzeni, zachowanie ładu, aby przekazać kolejnym pokoleniom krajobraz zapisany treściami świadczącymi

o wielowiekowej historii i szacunku dla człowieka oraz środowiska, budzącymi silne poczucie identyfikacji i dumy.

 

[źródło:  http://edd.nid.pl/page/news?id=40&title=EDD-2017-Krajobraz-dziedzictwa-dziedzictwo-krajobrazu]

 

DLA ORGANIZATORÓW

 

Zasady organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa:

 

• EDD odbywają się podczas wrześniowych weekendów. [09-10 i 16- 17 września 2017 roku]

• EDD umożliwiają szerokiej publiczności dostęp do zabytków, które na co dzień są dla niej niedostępne.

• Dostęp do tych miejsc powinien być bezpłatny.

• Organizatorzy powinni przygotować program dla szerokiej publiczności, w tym dla dzieci i młodzieży.

• W programie EDD powinny znaleźć się wystawy, wykłady, koncerty, imprezy plenerowe itp.

• Wszystkie kraje uczestniczące w obchodach używają oficjalnej nazwy: Europejskie Dni Dziedzictwa.

• Logo EDD powinno pojawić się na wszystkich materiałach promocyjnych.

• Miejsca udostępnione w ramach EDD powinny być oznakowane oficjalną flagą EDD

 

 

ZGŁOSZENIA

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: edd@skansen.lublin.pl do dnia 30 czerwca 2017 r.

 

Karta zgloszenia EDD 2017 LUBELSKIE.doc

Karta zgłoszenia EDD 2017 LUBELSKIE.pdf

 

 

 

KONTAKT:

Agata Kozak

Dział Promocji

Muzeum Wsi Lubelskiej

tel.: 81 533-85-13

edd@skansen.lublin.pl