logo portaly facebook

Informacja o wyborze Wykonawcy w postępowaniu „Dostawa i montaż kontenera sanitarnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w dolinie rzeki Czechówki na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie”; DAT.232-8/17 Data: 31-05-2017

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę i montaż kontenera sanitarnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w dolinie rzeki Czechówki na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie; […] Więcej

Dostawa i montaż kontenera sanitarnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w dolinie rzeki Czechówki na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie; DAT.232-8/17 Data: 12-05-2017

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie dostawy, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamawiający: Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, al. Warszawska 96, 20-824 Lublin. Opis […] Więcej

Informacja o wyborze Wykonawcy w postępowaniu na „Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 5 modeli w technice wydruku 3D…”; DEE.232-3/17 Data: 08-05-2017

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na: „Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 5 modeli w technice wydruku 3D będących odwzorowaniem układów wnętrz 5 ekspozycyjnych obiektów architektury z […] Więcej

Informacja o wyborze Wykonawcy w postępowaniu na „Wykonanie, transport i montaż na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 5 odlewów z brązu brył budynków…”; DEE.232-2/17 Data: 21-04-2017

Wykonanie, transport i montaż na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 5 odlewów z brązu brył budynków w skali 1:40 oraz mapy dotykowej będącej odlewem z brązu- znak sprawy DEE.232-2/17 […] Więcej

Zapytanie ofertowe na Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 5 modeli w technice wydruku 3D będących odwzorowaniem układów wnętrz 5 ekspozycyjnych obiektów architektury z terenu Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie wraz z podstawowym wyposażeniem; DEE.232- 3/17 Data: 19-04-2017

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 5 modeli w technice wydruku 3D będących odwzorowaniem układów wnętrz 5 ekspozycyjnych obiektów architektury z terenu Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie […] Więcej

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie, transport i montaż na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 5 odlewów z brązu brył budynków w skali 1:40 oraz mapy dotykowej będącej odlewem z brązu; znak DEE.232-2/17 Data: 10-04-2017

Zadanie obejmuje wykonanie, transport i montaż na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie: – 5 odlewów brył budynków wykonanych z brązu będących miniaturami 5 ekspozycyjnych obiektów architektury z terenu Muzeum […] Więcej

Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu na „Zakup wraz z dostawą wody mineralnej dla pracowników MWL” DAT.232-6/17 Data: 10-04-2017

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup wraz z dostawą wody mineralnej dla pracowników MWL” wyłoniony został następujący wykonawca:   Gulik sp. z o.o., 05-860 Płochocin, ul […] Więcej

Informacja o wyłonieniu Wykonawcy w postępowaniu na „Zakup wraz z dostawą 20 200 szt. głowaczy i strzeszaków…” DAT.232-5/17 Data: 07-04-2017

Zakup wraz z dostawą 20 200 szt. głowaczy i strzeszaków (głowacze o długości min. 1,5mb, strzeszaki o długości nie krótszej niż 1,30 mb, waga 1 szt. ok. 2,5 kg, min […] Więcej

Zakup wraz z dostawą wody mineralnej dla pracowników MWL; DAT.232-6/17 Data: 31-03-2017

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie dostawy, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.   1. Zamawiający: Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, al. Warszawska 96, 20-824 […] Więcej

Zakup wraz z dostawą 20 200 szt. głowaczy i strzeszaków DAT.232-5/17 Data: 29-03-2017

Zaproszenie do składania ofert   Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 1. Zamawiający: Muzeum Wsi Lubelskiej […] Więcej