logo portaly facebook

Informacja o wyborze Wykonawcy w postępowaniu na „Wykonanie, transport i montaż na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 5 odlewów z brązu brył budynków…”; DEE.232-2/17 Data: 21-04-2017

Wykonanie, transport i montaż na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 5 odlewów z brązu brył budynków w skali 1:40 oraz mapy dotykowej będącej odlewem z brązu- znak sprawy DEE.232-2/17 […] Więcej

Zapytanie ofertowe na Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 5 modeli w technice wydruku 3D będących odwzorowaniem układów wnętrz 5 ekspozycyjnych obiektów architektury z terenu Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie wraz z podstawowym wyposażeniem; DEE.232- 3/17 Data: 19-04-2017

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 5 modeli w technice wydruku 3D będących odwzorowaniem układów wnętrz 5 ekspozycyjnych obiektów architektury z terenu Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie […] Więcej

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie, transport i montaż na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 5 odlewów z brązu brył budynków w skali 1:40 oraz mapy dotykowej będącej odlewem z brązu; znak DEE.232-2/17 Data: 10-04-2017

Zadanie obejmuje wykonanie, transport i montaż na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie: – 5 odlewów brył budynków wykonanych z brązu będących miniaturami 5 ekspozycyjnych obiektów architektury z terenu Muzeum […] Więcej

Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu na „Zakup wraz z dostawą wody mineralnej dla pracowników MWL” DAT.232-6/17 Data: 10-04-2017

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup wraz z dostawą wody mineralnej dla pracowników MWL” wyłoniony został następujący wykonawca:   Gulik sp. z o.o., 05-860 Płochocin, ul […] Więcej

Informacja o wyłonieniu Wykonawcy w postępowaniu na „Zakup wraz z dostawą 20 200 szt. głowaczy i strzeszaków…” DAT.232-5/17 Data: 07-04-2017

Zakup wraz z dostawą 20 200 szt. głowaczy i strzeszaków (głowacze o długości min. 1,5mb, strzeszaki o długości nie krótszej niż 1,30 mb, waga 1 szt. ok. 2,5 kg, min […] Więcej

Zakup wraz z dostawą wody mineralnej dla pracowników MWL; DAT.232-6/17 Data: 31-03-2017

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie dostawy, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.   1. Zamawiający: Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, al. Warszawska 96, 20-824 […] Więcej

Zakup wraz z dostawą 20 200 szt. głowaczy i strzeszaków DAT.232-5/17 Data: 29-03-2017

Zaproszenie do składania ofert   Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 1. Zamawiający: Muzeum Wsi Lubelskiej […] Więcej

Informacja o wyborze wykonwacy w postępowaniu pn. „Dostawa oleju opałowego grzewczego do Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie” DAT.232-1a/17 Data: 15-03-2017

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę oleju opałowego grzewczego w ilości 32 000 l  do Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie wyłoniony został następujący wykonawca: MARIOL FHU […] Więcej

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę oleju opałowego, spełniającego wymogi określone Polską Normą PN – C 96024:2011 lub równoważną, do pięciu kotłowni Zamawiającego znajdujących się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej; znak: DAT.232-1a/17 Data: 06-03-2017

Dokumenty w załączeniu:   Zapytanie ofertowe Oferta Wykonawcy (formularz) – załącznik nr 1 Wykaz narzędzi – załącznik nr 2 Wykaz dostaw – załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o jakości oleju […] Więcej

Plan zamówień publicznych na rok 2017 Data: 20-02-2017

PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROK 2017 W MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLINIE:   L.p. Planowany miesiąc rozpoczęcia procedury Nazwa przedmiotu zamówienia Tryb postępowania Orientacyjna wartość netto Rodzaj […] Więcej