logo portaly facebook

Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę pokrycia dachowego na obiekcie zabytkowym DWÓR Z ŻYRZYNA znajdującym się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – DAT.232-13/17 Data: 07-08-2017

W postępowaniu została wybrana oferta złożona przez PHUP "MARBUD" Józef Margosiak, 34-721 Raba Wyżna, Podsarnie 88. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i […] Więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę pokrycia dachowego na obiekcie zabytkowym DWÓR Z ŻYRZYNA znajdującym się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – DAT.232-13/17 Data: 02-08-2017

W dniu 02.08.2017r. o godz. 08:15 dokonano otwarcia ofert. Bezpośrednio przed  otwarciem ofert przewodniczący Komisji Przetargowej podał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 184 315,50 zł brutto. […] Więcej

Uszczegółowienie do SIWZ w postępowaniu DAT.232-13/17 Data: 17-07-2017

Informujemy o uszczegółowieniu SIWZ w postępowaniu pn. „Wymiana pokrycia dachowego na obiekcie zabytkowym DWÓR Z ŻYRZYNA znajdującym się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie”, znak DAT.232-13/17 ogłoszonym w dniu […] Więcej

Wymiana pokrycia dachowego na obiekcie zabytkowym DWÓR Z ŻYRZYNA znajdującym się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie; DAT.232-13/17 Data: 14-07-2017

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” […] Więcej

Informacja o wyborze Wykonawcy w postępowaniu „Dostawa i montaż kontenera sanitarnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w dolinie rzeki Czechówki na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie”; DAT.232-8/17 Data: 31-05-2017

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę i montaż kontenera sanitarnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w dolinie rzeki Czechówki na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie; […] Więcej

Dostawa i montaż kontenera sanitarnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w dolinie rzeki Czechówki na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie; DAT.232-8/17 Data: 12-05-2017

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie dostawy, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamawiający: Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, al. Warszawska 96, 20-824 Lublin. Opis […] Więcej

Informacja o wyborze Wykonawcy w postępowaniu na „Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 5 modeli w technice wydruku 3D…”; DEE.232-3/17 Data: 08-05-2017

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na: „Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 5 modeli w technice wydruku 3D będących odwzorowaniem układów wnętrz 5 ekspozycyjnych obiektów architektury z […] Więcej

Informacja o wyborze Wykonawcy w postępowaniu na „Wykonanie, transport i montaż na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 5 odlewów z brązu brył budynków…”; DEE.232-2/17 Data: 21-04-2017

Wykonanie, transport i montaż na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 5 odlewów z brązu brył budynków w skali 1:40 oraz mapy dotykowej będącej odlewem z brązu- znak sprawy DEE.232-2/17 […] Więcej

Zapytanie ofertowe na Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 5 modeli w technice wydruku 3D będących odwzorowaniem układów wnętrz 5 ekspozycyjnych obiektów architektury z terenu Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie wraz z podstawowym wyposażeniem; DEE.232- 3/17 Data: 19-04-2017

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 5 modeli w technice wydruku 3D będących odwzorowaniem układów wnętrz 5 ekspozycyjnych obiektów architektury z terenu Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie […] Więcej

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie, transport i montaż na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 5 odlewów z brązu brył budynków w skali 1:40 oraz mapy dotykowej będącej odlewem z brązu; znak DEE.232-2/17 Data: 10-04-2017

Zadanie obejmuje wykonanie, transport i montaż na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie: – 5 odlewów brył budynków wykonanych z brązu będących miniaturami 5 ekspozycyjnych obiektów architektury z terenu Muzeum […] Więcej