logo portaly facebook

RODZINA TRZY PLUS
Muzeum partnerem programu

Program „Rodzina Trzy Plus” jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Miasto Lublin na rzecz dużych rodzin. Głównym zamysłem programu jest wsparcie pozytywnego wizerunku rodziny, a także zwiększenie rodzinom dostępu do dóbr kultury, sportu, usług i towarów w formie ulg czy rabatów. Istotą programu jest wzmocnienie kondycji  zarówno ekonomicznej jak i społecznej dużych rodzin, poprawa warunków życia, zwiększenie szans rozwojowych

i życiowych dzieci i młodzieży wychowującej się w licznych rodzinach.

 

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie jest partnerem programu „Rodzina Trzy Plus” i w jego ramach oferuje możliwość wstępu na ekspozycje muzealne dla całej rodziny w cenie 30 zł przy zakupie tzw. Biletu Rodzinnego.

 

Szczegółowe informacje o programie „Rodzina Trzy Plus” znajdują się pod poniższym linkiem: http://www.lublin.eu/mieszkancy/rodzina/o-programie/

 

Udostępnij na facebook'u